Kāpēc staigāšana ir šī kopienas organizētāja pašaprūpe?
Labsajūta

Kāpēc staigāšana ir šī kopienas organizētāja pašaprūpe?