Karmiskie parādu skaitļi norāda uz kļūdām, kuras esat pieļāvis iepriekšējās dzīves laikā
Dzīve

Karmiskie parādu skaitļi norāda uz kļūdām, kuras esat pieļāvis iepriekšējās dzīves laikā